De Brexit - Historie

De term 'Brexit' komt van de Engelse woorden Britain en exit. We spreken tegenwoordig over het Verenigd Koninkrijk (i.p.v. over Groot-Brittannië) Groot-Brittannië bestaat uit Engeland, Schotland en Wales. Het Verenigd Koninkrijk bestaat uit Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

,

Op 23 juni 2016 heeft 51,9% van de bevolking van het Verenigd Koninkrijk in een referendum gekozen voor het verlaten van de Europese Unie.

Het proces van uittreding uit de Europese Unie staat beschreven in Artikel 50 van het EU-Verdrag van Lissabon.

Op 29 maart 2017 start het Verenigd Koninkrijk de Artikel 50-Procedure.

Voor het proces van uittreding staat twee jaar.

Dat wil zeggen dat op 29 maart 2019 het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat.

Er moet een uittredingsakkoord en een politieke declaratie komen.

In het uittredingsakkoord, het zogeheten Withdrawal Agreement, moet komen te staan:

  1. Wat moet het Verenigd Koninkrijk betalen aan de EU voor lopende verplichtingen.
  2. De rechten voor de EU-burgers die in Groot-Brittannië wonen en de Britten die in de EU wonen.
  3. Hoe kan de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open blijven.

De politieke declaratie is niet juridisch bindend maar is een raamwerk dat later wordt ingevuld.

In de politieke declaratie staat in grote lijnen de toekomstige handelsrelatie. Voornemens over het goed houden van wederzijdse belangen zoals: handel, economische samenwerking, wetshandhaving en strafrecht, buitenlands beleid, veiligheid en defensie.

Op 8 december 2017 was er al een principeakkoord bereikt, het Withdrawal Agreement, bestaande uit 585 pagina’s:

  1. Het Verenigd Koninkrijk betaald 40 miljard euro aan de EU.
  2. De rechten van EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk leven en andersom worden beschermd, ook na de Brexit. Voor deze burgers veranderd er niets.
  3. Een harde grens zal er nooit komen. Op 10 april 1988 is het Goedevrijdag-akkoord (een vredesakkoord) getekend. Daarin staat dat er nooit meer een grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland.
  4. Een open grens tussen Ierland – Noord-Ierland is overigens nog steeds een discussiepunt.

Een ‘zachte Brexit’:

Voordeel: Het Verenigd Koninkrijk stapt uit de EU met behoud van toegang tot de gemeenschappelijke Europese interne markt c.q. vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal.

Nadeel: Het Verenigd Koninkrijk draagt financieel nog steeds bij aan EU-budget, hebben nergens inspraak in, maar moeten zich wel houden aan de regelgeving van de EU.

Een ‘harde Brexit’:

Voordeel: Het Verenigd Koninkrijk stapt uit de EU, geen EU-regels meer, meer controle over grenzen.

Nadeel: Geen vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal.

De vraag is dan: Waar komt de grens te liggen tussen de EU en het VK (tussen Ierland en Noord-Ierland) ?

Een ‘no deal’:

Als er geen plan ligt op 29 maart 2019, dan verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU zonder afspraken.

Handeldrijven met de EU gaat dan op basis van de regels van de WHO (Wereldhandelsorganisatie).

Op import en export van en naar het Verenigd Koninkrijk worden flinke tarieven gerekend.

Daarnaast zal het tot grote opstoppingen aan de grens kunnen leiden. Alles wat het Verenigd Koninkrijk in en uit gaat moet gecontroleerd worden en dat kan tot flinke vertragingen en forse extra kosten voor ondernemers leiden.

Ook in het Verenigd Koninkrijk zelf vrezen ze voor opstoppingen bij een ‘no deal’-scenario. De snelweg naar de haven van Dover, de M26 zou weleens kunnen veranderen in een “parkeerplaats voor vrachtwagens”.

Ook zorgen dat uw organisatie gereed is voor de Brexit ?

Maak een afspraak   of bel +31 85 7441183